Адрес:
София, кв. Лозенец,
ул. „Горски пътник“ № 60
Mobile: + 359 88 583 83 74
e-mail: office@nuveo.bg

Връзки с медиите

Връзките с медиите са основен елемент от корпоративните комуникации.
Работата с медиите води до реални резултати за нашите клиенти – периодично присъствие в медиите чрез статии, интервюта, коментари и анализи. Също така дава възможност да се достигне бързо до публиките в случай на криза.

Основните средства за комуникация с медиите включват:

  • Медиа лобиране - комуникация с представители на медиите, популяризиране на дейността, както и проследяване на мнението на журналистите за нея
  • Прессъобщения - основен подход в комуникацията с журналистите, при който се предоставя систематизирана информация за дейността на компанията
  • Пресконференции - предоставят възможност за представяне на нови проекти, продукти, резултати от дейността, както и позиция по теми от обществен интерес
  • Специални материали - интервюта, коментари и анализи на представители на компанията
  • Неформални срещи с журналисти – дават възможност за предоставяне на информация и в същото време допринасят за поддържането на добри работни отношения
  • Мониторинг и анализ - на медийното отразяване
  • Управление на кризи - начинът, по който дадена организация реагира спрямо криза определя нивото на причинена вреда за корпоративната й репутация. Успешният подход по време на криза е резултат от добрата предварителна подготовка преди тя да се появи.