Адрес:
София, кв. Лозенец,
ул. „Горски пътник“ № 60
Mobile: + 359 88 583 83 74
e-mail: office@nuveo.bg

Графичен дизайн, предпечат и печат на рекламни материали

Целта на графичния дизайн е да предаде успешно определени идеи, имидж, визия.

С нарастването на конкуренцията, представянето на уникални графични решения е задължително. Графичният дизайн е процес, при който нашите специалисти работят съвместно с клиента за изготвяне на най-подходящата визия за целевата група, която желае да достигне.

Nuveo Communications предлага изработка на:

  • фирмено лого
  • плакати, рекламни пана
  • каталози, календари, картички
  • брошури, дипляни, листовки
  • визитки, фирмени бланки, пощенски пликове
  • опаковки, етикети, сувенири