Адрес:
София, кв. Лозенец,
ул. „Горски пътник“ № 60
Mobile: + 359 88 583 83 74
e-mail: office@nuveo.bg

Събитиен мениджмънт

Събитийният мениджмънт е процес на организиране, планиране, координация, осъществяване и оценка на дадено събитие.

Целта на Nuveo Communications е да бъдат постигнати корпоративните цели на компанията и клиентът да получи добавена стойност под формата на спестено време, нерви и пари.

Модерните средства за комуникация и почти пълното отсъствие на ограничения на възможностите ни задължават да превръщаме всички събития в специални.

Ние сме убедени, че специалните събития играят важна роля за постигането на комуникационните цели на нашите клиенти, посредством улесняването на личните контакти и създаването на връзки между компаниите и техните целеви аудитории. За тази цел Nuveo Communications създава цялостни концепции – от идеята до реализацията.

Nuveo Communications предлага:

  • Корпоративен събитиен мениджмънт – към него спадат събития като семинари, конференции, презентации, обучения, както и церемонии по награждаване, официално откриване, годишнини, празнични събития.
  • Събитиен маркетинг – свързан с маркетингови цели, например търговски промоции, изложения, борси.
  • Събития с цел благотворителност