Адрес:
София, кв. Лозенец,
ул. „Горски пътник“ № 60
Mobile: + 359 88 583 83 74
e-mail: office@nuveo.bg

Управление на кризи

  • Начинът, по който дадена организация реагира спрямо криза определя нивото на причинена вреда за корпоративната й репутация. Успешният подход по време на криза е резултат от добрата предварителна подготовка преди тя да се появи.
  • Ефективното планиране на подготовката и обучението е от изключително значение за всяка компания, тъй като подпомогнат управлението на трудните ситуации превантивно, преди те да ескалират и причинят проблеми.
  • Аналитичният и методологичен подход на Nuveo Communications за кризисен и ситуационен мениджмънт представлява солидна основа за тяхното избягване