Адрес:
София, кв. Лозенец,
ул. „Горски пътник“ № 60
Mobile: + 359 88 583 83 74
e-mail: office@nuveo.bg

Корпоративна социална отговорност

Всяка бизнес единица има влияние над обществото. Компаниите интегрират корпоративната социална отговорност (CSR) като съществена част от своите цялостни бизнес стратегии.

Корпоративната социална отговорност включва специфичен набор от ценности, практики и програми, които са приложени в контекста на бизнес дейностите и процесите за вземане на решение.

В днешно време високият социален имидж на дадена компания е задължителен. В дългосрочен план, доброто корпоративно гражданство защитава бизнес стратегията на компанията, допринася за финансовия й растеж и същевременно добавя стойност за акционерите.

Ефективната комуникация е задължителна по време на прилагането на CSR програма. Nuveo Communications може да препоръча, наблюдава и оцени успеха на на CSR програма, за да помогне на дадена компания да предложи повече на обществото и да създаде солидни отношения, базирани на доверие с всички, които имат отношение към компанията.