Адрес:
София, кв. Лозенец,
ул. „Горски пътник“ № 60
Mobile: + 359 88 583 83 74
e-mail: office@nuveo.bg

Изгражадане и поддържане на корпоративен имидж

Нашият подход предполага детайлен анализ и едновременно развитие на стабилни връзки с всички, които имат отношение към дейността на компанията.

Nuveo Communications предлага пълна гама от услуги – от оформяне на внимателно планирани стратегически комуникации, изготвяне на ефективен план на работа, оценяване и модифициране на комуникационните програми до гарантиране на стабилен корпоративен имидж.