Адрес:
София, кв. Лозенец,
ул. „Горски пътник“ № 60
Mobile: + 359 88 583 83 74
e-mail: office@nuveo.bg

Бикът на RAY BAN идва! А с него и подаръците!

Очаквайте бика на RAY BAN на 11.07, от 18 часа в град „София“, бул. „Витоша“ № 48 и на 12.07, от 18 часа в град „Варна“, бул. „Княз Борис I” № 5.

Медиа 17 June, 2013