Адрес:
София, кв. Лозенец,
ул. „Горски пътник“ № 60
Mobile: + 359 88 583 83 74
e-mail: office@nuveo.bg

Nuveo Communications представя Николай Ников

Nuveo Communications пое предизвикателството да подпомогне писателя Николай Ников в комуникацията с публиките и презентиране на най-новите му статии.

Медиа 09 May, 2012