Адрес:
София, кв. Лозенец,
ул. „Горски пътник“ № 60
Mobile: + 359 88 583 83 74
e-mail: office@nuveo.bg

Александър Градинаров

Nuveo Communications изготви предложение за визия на корица и стратегия за комуникация за най-новата книга на писателя Александър Градинаров