Адрес:
София, кв. Лозенец,
ул. „Горски пътник“ № 60
Mobile: + 359 88 583 83 74
e-mail: office@nuveo.bg

Община "Златица"

В община Златица бе учреден Консултативен съвет за оценка и управление качеството на атмосферния въздух

По инициатива на администрацията на община Златица, в града се проведе първата работна среща на тема оценка и управление на качеството на атмосферния въздух.

По време на дискусията участие взеха кмета на община Златица – инж. Нонка Каменова, Софийска областна администрация, представители на Общински съвет Златица, представители на гигантите Челопеч майнинг, Елаците-мед, Асарел-медет, г-н Никола Треан, генерален директор на Аурубис България; представители на Национален институт по метeoрология и хидрология при БАН, Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве и Гражданска защита; неправителствени организации и граждани.

Инж. Каменова поздрави присъстващите и им припомни, че на 7 декември в Копенхаген започна международна конференция срещу промените в климата и коментира: Мислим за Копенхаген, но ще действаме тук – в Златица.

Като резултат от работната среща бе учреден Консултативен съвет за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, чиято цел е създаване на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух с конкретни мерки за намаляване на вредните емисии в община Златица.