Адрес:
София, кв. Лозенец,
ул. „Горски пътник“ № 60
Mobile: + 359 88 583 83 74
e-mail: office@nuveo.bg

Блог

Всеки ден, изгубен без комуникация, е изгубен живот

09
Tue
Не е тайна, че за бизнеса времената са турбулентни, както не е тайна и фактът, че бизнесът съкращава бюджетите си за реклама като я приема не за витална сила, а за лукс. Дали е така? Нямам намерение да убеждавам когото и да е в обратното. Защото е ясно – ако просто експериментирате, няма да спечелите. В крайна сметка за това си има специалисти, така както има лекари, адвокати и т.н. Да, може да е странно за някои, но професията на „комуникатор“ е също толкова важна. Споменавам „комуникатор“, не за да звуча модерно или, за да се опитам да направя впечатление с по-рядко употребяван термин, а защото вече не може да се говори за рекламист, ПР, маркетолог, копирайтър отделно. Дойде ерата, в която всички възможни канали за комуникация са...

Как да се справят домакинствата в условия на криза, ниски или никакви доходи, непосилно големи задължения и високи текущи разходи?

04
Mon
Пред това предизвикателство се изправя почти всеки човек, поне веднъж в своя живот, по един или друг начин. Успешното преодоляване на подобен тип ситуации зависи от правилното идентифициране и управление на основните процеси , които са, както следва: генериране на приходи; покриване на текущи разходи; и обслужване на задължения. Познат е изразът, че парите на никого не стигат , независимо от неговия социален и материален ценз. Ако дадено домакинство не може да плати сметката си за ток от 200 лева, едно голямо предприятие също може да изпадне в състояние да не може да плати направен разход за електроенергия от 15 000 лева. Разликата е в обема на управлявания паричен поток, но принципът е един и същ . Никой не е застрахован от финансови затруднения и фалит, но е...

България - на прага на икономически разцвет

10
Thu
Необходими са няколко малки стъпки и усилия, за да посрещнем Коледа през 2013 в завиден просперитет   Трудно е за вярване, но е време да направим необходимото, за да използваме това, което сме постигнали, изстрадали и реално притежаваме . А то е много, изключително много! Проблемът в момента е, че двигателят на икономиката е смазан - а това е именно малкият и среден бизнес, който е по-важен от всичко за развитието на една държава. Добрата новина е, че проблемите са малки и бързо решими. В следващите редове ще ви посоча какво точно трябва да предприемем всички ние в този момент и по-точно банките, държавата, бизнеса и обществото, за да тръгне България с бясна скорост към мащабно икономическо развитие. Стъпките са лесни, малки, но е критично важно да...

Прогноза – 2013 година или „Стискайте зъби” до есента на 2013

15
Sat
Очаквам слабата бизнес активност в България да продължи до есента на 2013. Едрият бизнес ще оперира без сътресения , но без да пристъпва към реализация на нови и рискови проекти. Или най-вече ще се развиват основните дейности на компетентност, интерес и направени инвестиции. Това е така, поради опасения за липса на добри проекти, всеобща предпазливост и пасивното поведение на банките в ролята им на кредитиращи институции. Малкият и среден бизнес ще продължава да изпитва трудности , което основно се дължи на липса на потребление, чужди инвестиции и банково финансиране. Кредитните портфейли на банките допълнително ще се влошават, бизнесите ще продължават да фалират и безработицата ще расте. В същото време обаче, държавата ще успее да запази общата макроикономическа рамка на...

Банките трябва да “развържат кесиите” и да започнат ИСТИНСКИ АКТИВНИ КАМПАНИИ ЗА КРЕДИТИРАНЕ

14
Wed
В случай че банките продължават да не могат да изпълняват качествено своите функции на кредитиращи институции, възстановяването на икономиката ще става все по-нереално понятие. Държавата няма какво повече да направи в условия на световна икономическа криза, за да може „организмът”, наречен „икономика” да функционира. Банките, от своя страна, имат освен собствени интереси и отговорност към бизнеса, хората и дори към цялата социална среда в страната. Съвсем не е трудно за тях да изпълнят своята роля качествено, стига да имат необходимата воля и смелост. В ръцете на банките е техният собствен просперитет и този на бизнеса в България. Има и отговор на въпросите – «Как?» и «Защо?» да го направят. Цялата статия, написана...

Културната дипломация в местната политика

16
Tue
От изключителен обществен интерес е да се представят възгледи за това, как публичната власт и гражданството смятат да осъществят задълженията и правата си за действия в развитието на българската култура и изкуствата. С още по-голяма тежест е въпросът за засилването на тяхното влияние в света. Решаваща роля в това развитие имат общините. Затова и проучванията в тази област се пораждат от желанието да се обоснове една политика на културна дипломация на място, от районите и общините, която да даде стратегически тласък на местния сектор от икономиката и културата на страната. Можем да допуснем, че в областта на културата интересите на българския народ, а и на всеки друг народ, изискват придобиване на по-голяма самостоятелност от общините относително сами да определят своята...

Мотивация – изкуството за управление и правене на бизнес

03
Wed
Единствената качествена мярка за представянето на един мениджър е нивото на мотивация на подчинените му служители. Хората в света на бизнеса представляват сериозен ресурс, изискващ повече внимание, разбиране и инвестиции. Те са сърцето, същността и причината за съществуването на всяка организация и предпоставка за успех. А успехът, на който и да е бизнес модел зависи изцяло от нивото на мотивация на хората, които го изграждат. Как мениджърите постигат това? Всичко, което трябва да направят се свежда до няколко основни извода: 1) никога не пренебрегвайте важността на мотивацията, която е основното познание, необходимо на всеки индивид, претендиращ да е мениджър и  2) получете колкото се може повече познание по темата и следвайте основните правила, посочени в статията....

Зелената икономика без жените: мисия невъзможна

14
Fri
Преходът към зелена икономика е завладял публичното пространство: правителствени и неправителствени организации, медии и лобистки групи огласяват нуждата от осигуряване на темп на експлоатация на природните ресурси, който да позволява възстановяване и възпроизводство. Но само това ли е зелената икономика? Смея да твърдя, че "не"! За мен зелената икономика е устойчивата икономика - в социален, политически и екологичен план; икономика, която залага принципа на равенството между половете в основата си и осигурява справедливо разпределение на ресурсите и участие във вземането на решения на всички, независимо от пола. Понастоящем съществува чувствителен дисбаланс между жените и мъжете в ръководната дейност и при вземането на решения в областта на икономиката и политиката....

Най-голямата необходимост за всяка една икономика е потреблението

14
Fri
Защо потреблението е най-важната активност в света на бизнеса и основна необходимост за всяка една икономика? – в следващите редове можете да прочетете моята теория по този въпрос. Нито една от трите концепции: за консумация, бизнес и икономика не е напълно непозната за един образован индивид. Повечето хора обаче ще разпознаят „бизнес”-а , като част от ежедневния им начин на живот. Нека тогава да го дефинираме: „Бизнес, (често разпознаваем като предприятие или фирма) е организация, ангажирана с търговия на стоки, услуги или и двете на един потребител” . А ако искаме да отидем една стъпка по-напред и просто да увеличим мащаба, трябва да разгледаме най-общо дефиницията за икономика: „Икономиката се състои от икономическите системи на дадена...

Управление на разходите

17
Tue
Управлението на разходите е една от най-силно дебатираните теми сред корпоративните мениджъри от технологично и икономически напредналите страни. Боравенето с разходите става все по-трудно, тъй като концепцията за това все още не е достатъчно изследвана. До съвсем скоро, бизнесът и не само той, дори и домакинствата в развитите западни общества, основно се фокусираха върху генерирането на доходи. Стремежът към ограничаване на средствата за развитие сега става все по-очевиден и по-лесно доловим, там където познанието, изтънчеността и способностите за управление на разходите до голяма степен липсват.  Цялата статия, написана от Николай Ников, можете да прочетете на уебсайта му на адрес: www.nikolaynikov.eu

Жените в науката: къде са те?

04
Wed
Защо са толкова много по университетските катедри, но почти ги няма сред професорите? Статистиката сочи, че броят на жените на ръководни позиции в университетите е около 14%. Същевременно 55% от изучаващите точни науки са жени и 43% от докторските степени в Европа се присъждат на жени. Защо съществува този дисбаланс в дела на жените в различните степени на научната кариера? Къде отиват те след завършването и защо само малка част от тях стават научни ръководители? Аргументът на средностатистическия мачо е, че „жените не стават за наука” и затова и не успяват да се наложат в академичния свят. Това мнение е дискриминационно и в силно противоречие с реалните факти. Доказано е, че дамите правят целенасочени и издържани изследвания и са по-честни в представянето на...

Жените с увреждания - жертви на дефицита на солидарност в нашето общество

28
Thu
В Европейския съюз един на всеки шест души е с увреждане, или около 80 милиона души. Често тези хора са лишавани от възможност да бъдат активни в обществения и икономическия живот поради нагласите на обществото и бариери, свързани с жизнената среда. Това увеличава риска от бедност  и води до трайни социално-икономически последници за цялото общество. Проблемът е особено сериозен при жените с увреждания, чиято активност е по-ниска не само в сравнение с жените без увреждания, но и в сравение с мъжете с увреждания. В България от 260 000 жени с увреждания само 28 000 са на работа - което прави една на всеки десет. Естествено е да си зададем въпроса - на какво се дължи тази тревожна статистика, дали ние като общество се примиряваме лесно с мисълта, че хиляди жени с...

Бедността сред по-възрастните жени: неудобната реалност, за която е нужно да говорим

08
Tue
Населението в Европа прогресивно застарява. Надали това е новина за някого. От няколко години въпросът се разглежда задълбочено от Европейските институции. Дебатите по темата обръщат особено внимание на ниската раждаемост, намаляването на размера на работната ръка, нарастващия брой пенсионери и прoизтичащите от това предизикателства за осигуряване на устойчиви пенсии. Важно е да се добави обаче още едно измерение на проблема, а именно уязвимостта на по-възрастните жени към бедност и социално изключване. По данни от последното проучване на статистическата служба “Евростат”, по повод Международния ден на жената, рискът от бедност и отчуждаване от обществото при жените на възраст над 65 години в ЕС-27 е значително по-голям от този при мъжете (22% и 16% съответно),...

Жените с главна роля в движенията за мир и демокрация по света

08
Tue
Жените играят ключова роля в процеса на демократизация и за успеха на социалните движения. Не веднъж съм подкрепяла това си убеждение с примери на жени, които са двигатели на прогреса в различни области от обществото ни и особено в постигането на мир и демокрация. Неотдавнашните събития в Северна Африка и Близкия Изток доказаха, че жените са определящ фактор за демократична промяна. В революциите там те имаха централна, а не поддържаща роля.  Важно е да се използва този момент за гарантиране на конституционните им права, защото ако архаичните, патриархални и дискриминационни закони не бъдат променени точно сега, скоро няма да се отдаде възможност за постигане на равнопоставеност на половете, като основно човешко право, в страните, където диктаторските режими...

Жената-бизнесмен: оксиморон или недооценена възможност?

06
Tue
Равенството между половете е утвърдено в основополагащите договори на Европейския съюз, въпреки че в обществото жените все още се свързват с това, че не притежават нужните качества, като търговски нюх и способност за поемане на риск, за да успеят в бизнеса. Предразсъдъците и догмите налагат среда, в която жените нямат стимул и не получават равни възможности за развитие на кариерата в бизнес средите. Това трябва да се промени и целта е не само осигуряване на равнопоставеност между половете, но и да се използва ценния потенциал на жените в бизнеса в условията на икономическа нестабилност.   През миналата година само 12% от ръководните постове в европейските компании са заети от жени, показват данни на консултантската компания Маккензи, потвърдени и от Световната...

LowCost бизнес сайт – за и против!

16
Mon
“LowCost сайтове” са сайтове, изработени с оптимизиране на разходите. Най-често това са прости, статични или динамични сайтове, а може да са и под формата на блог. Единственият им отличителен белег е, че са с много по-ниска цена от стандартните. Постига се с премахване на излишни функции, използване на шаблонни модели и заготовки и спестяване от количество. Този тип сайтове имат както своите привърженици, така и своите противници. Много компании използват такъв тип сайтове, защото удовлетворяват нуждите им без да изискват голям бюджет Всички сме виждали такива изпълнения и знаем, че реално излизат много скъпо по една проста причина – те подронват авторитета на компанията и „гонят” клиенти. От там се натрупва голямо количество пропуснати ползи....

Образът и марката

19
Mon
За всяка реклама би следвало да се мисли като принос към сложния символ на марката. Повечето производители не желаят да приемат каквото и да е ограничение на образа на тяхната марка. Те претендират да бъдат „всичко за всички“. Искат да бъдат едновременно „тежкарска марка“ и „плебейска марка“… И обикновено завършват с марка, нямаща никаква индивидуалност. Голяма част от течащите в момента кампании са създадени без никакви съображения от дългосрочен характер. Оттук следва и липсата на всякаква последователност в образа им. Разбира се, нужна е изключителна воля, за да се придържаш към един стил, противопоставяйки се на огромния натиск „да се излезе с нещо ново на всеки шест месеца“. Някои клиенти се опомнят,...

Колко струва един ПР :)

19
Mon
Все по-голяма популярност набира изразът „един ПР“, даже не PR. Каква е тази нова мерна единица? Как се измерва? Колко струва? Или пък какво ще кажете за „голям ПР си направи“, т.е. влезе в новините, без да заслужава. Всъщност и това помага, но не води веднага със себе си професионална PR подготовка. Ще кажете: и какво толкова, поне става все по-популярна думата, пък оттам сигурно и професията. Но дали на това сме свидетели, или просто с прекалена и често неправилна употреба ще направим трайно неразбрана същината на понятието PR? Ако нещо е неразбрано, то най-вероятно няма да бъде използвано, предлагано и развивано правилно. Фабрика за новини Много често всички сме впрегнати в стремеж да впечатлим аудиторията с нещо, което е толкова...

Не ви ли омръзнаха баналните и скучни реклами на банки?

19
Mon
Мисля, че отговорът е кратък и ясен. Затова, насладете се на рекламата на Норвежката банка:  

Има ли наистина идентичност в корпоративната идентичност?

19
Mon
Лийф Едвинсон и Майкъл Малоун дават едно добро определение на това що е репутация, а именно: „Ако си представим компанията като жив организъм, да кажем, дърво, тогава половината от неговата маса или по-голямата част от това дърво е под земята, в коренната му система. И независимо от това какви са уханието на плода и цветът на листата, можем да си дадем сметка доколко здраво е то, като разберем какво се случва в неговите корени и това е много по-ефикасен начин да установим колко здраво ще бъде дървото след три години.“ Иска ни се да вярваме, че вече е минало времето, в което работата на специалистите в областта на комуникациите се схващаше като поръчване на безкраен низ от “необходими” и не чак толкова необходими флаери, шапки, тениски,...
12(21 rows)